Afbeelding bij Lymfedrainage

Lymfedrainage

"Het lymfatisch stelsel is het belangrijkste organisme voor het leven van mens en dier."

-Dr. Vodder-

 

Het lichaam bestaat voor 75% uit vocht. Dit vocht bevindt zich overal in het lichaam. Veel lichaamsprocessen verlopen via deze lichaamsvochten. De lymfe is een van de vochten en heeft een voedende, zuiverende en drainerende functie. Ons lichaam is in evenwicht als deze waterhuishouding in goede conditie is.

Het lymfestelsel speelt hierbij een grote rol en is van belang bij de afweer van het lichaam en heeft daarbij allerlei belangrijke taken, o.a.:

  • Afvoeren van afvalstoffen
  • Transport van voedingsstoffen
  • Vorming van nieuwe strijders en antistoffen
  • Bestrijding van ziektekiemen

Door verschillende factoren (bijv. stress, ongezonde voeding, langdurig medicijngebruik, onvoldoende beweging of een operatie) kan het lymfestelsel flink onder druk komen te staan. Deze factoren zorgen voor ophoping van afvalstoffen, die een slechte invloed hebben op het lichamelijk gestel.

De lymfevaten lopen in het menselijk lichaam vrijwel gelijk aan de bloedvaten. In het bloedvatenstelsel wordt het bloed actief rondgepompt door het hart. Bij het lymfestelsel is dat niet het geval. Lymfevocht wordt voortgestuwd door het aanspannen van spieren. Door ‘klepjes’ in de lymfevaten kan het vocht maar één kant op, richting de nieren. In tegenstelling tot de bloedvaten zijn de lymfevaten half doorlatend (semipermeabel). Dit houdt in dat lymfevaten niet zullen scheuren of kapot gaan bij verhoogde druk. Maar een belangrijk gevolg hiervan is wel, dat als de druk verhoogd is door blokkades, de afvalstoffen terug in het lichaam worden geduwd in plaats van naar de nieren. Dit heeft veel nadelige gevolgen voor de gezondheid!

Een slecht werkend lymfestelsel zorgt ook voor een slechte verbranding, met als gevolg dat afvallen en op gewicht blijven wordt bemoeilijkt! 

Quote symbol

Behandelingen

Leef en beleef heel bewust,
De mooie momenten...
Wil je vrij kunnen leven,
Gelukkig en ontspannen zijn, zonder angst...
Dan moet je leren loslaten,
In plaats van alles wat je hebt,
Krampachtig vast te houden...